Ważne terminy dla podatników

1 Ważne terminy dla podatników

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi pamiętać o terminach, jakie go obowiązują. A kalendarz przedsiębiorcy jest dość gęsto zapełniony takimi datami. Część z nich dotyczy składek ZUS lub innych, zaciągniętych zobowiązań. Ale spora część terminów dotyczy płacenia podatków lub składania dokumentów z nimi związanych. Aby uniknąć ewentualnych wezwań właściwego urzędu skarbowego, składania wyjaśnień czy dotkliwych kar, warto o tych datach pamiętać.

Stałe terminy podatkowe występujące raz w roku

Do 15 dnia miesiąca

 • w lutym- trzeba wpłacić pierwszą ratę podatku od środków transportu
 • w marcu- musi nastąpić pierwsza rata podatku od nieruchomości
 • w maju- druga rata podatku od nieruchomości
 • we wrześniu- to z kolei druga rata od środków transportu, a trzecia od nieruchomości
 • w listopadzie- czas czwartej raty od nieruchomości

Do 20 dnia miesiąca

 • w styczniu- mija możliwość zmiany formy opodatkowania (jedynie przejście na zasady ogólne z ryczałtu nie jest ograniczone żadnym terminem)
 • w lutym- można przejść na kwartalny podatek dochodowy

Do 21 dnia miesiąca

 • w styczniu- należy złożyć deklarację o założeniu księgi podatkowej

Do 28 dnia miesiąca

 • w lutym- przekazanie PIT-11 do US oraz pracownikom

Do 30 dnia miesiąca

 • w kwietniu- należy złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w roku poprzednim oraz wpłacić podatek, który z niego wynika.
 • we wrześniu- można składać wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą

Do 31 dnia miesiąca

 • w styczniu następnego roku podatkowego- to termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętych przychodów, odliczeń oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To także możliwość zgłoszenia chęci skorzystania z kredytu podatkowego.
 • w marcu następnego roku podatkowego- termin składania zeznania podatkowego przez osoby prawne, gdzie rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

Stałe terminy podatkowe występujące raz na kwartał

15 dzień miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

 • obowiązek złożenia informacji VAT-EU za miniony kwartał-wersja papierowa
 • 25 dzień miesiąca następującego po zakończeniu kwartału
  mali przedsiębiorcy składający VAT-7K lub VAT-7D składają rozlicznie podatku VAT za ubiegły kwartał
 • obowiązek złożenia informacji VAT-EU za miniony kwartał-wersja elektroniczna
  złożenie kwartalnej deklaracji VAT-27

Stałe terminy podatkowe występujące raz w miesiącu

Do 7-go każdego miesiąca

 • rozliczenie podatku w przypadku karty podatkowej

Do 15-ego każdego miesiąca

 • złożenie deklaracji VAT-EU za ubiegły miesiąc z formie papierowej

Do 20-ego każdego miesiąca

 • konieczność wpłacenia ryczałtu, zaliczki na podatek dochodowy od zarobków pracowników oraz tejże zaliczki od osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych (PIT/CIT)

Do 25-ego każdego miesiąca

 • obowiązek złożenia deklaracji miesięcznej VAT-EU z postaci elektronicznej oraz miesięcznej deklaracji VAT-27, a także formularza VAT-7
  rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • wpłata zaliczki na podatek VAT na I i II miesiąca kwartału (przedsiębiorcy rozliczający się w drodze VAT-27)

Artykuł został przygotowany przez autorów aplikacji FakturyManger służącej do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie.

Open Modal