Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Dotacje na innowacje

Inwestujemy w waszą przyszłość.